Komitet Naukowy Konferencji: Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr Bożena Mierzejewska, Uniwersytet Fordham, Nowy Jork
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Klaus Bachmann, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • prof. dr hab. Leon Dyczewski, OFMConv, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. Kevin Klose, University of Maryland, College Park
 • prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Borys Potyatynyk, Ivan Franko National University of Lviv
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Komitet Organizacyjny Konferencji: Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
 • dr hab. Stanisław Jędrzejewski
 • dr hab. Rafał Maciąg
 • dr hab. Jan Kreft
 • dr inż. Zbigniew Handzel
 • mgr Anna Modzelewska
 • mgr Ewa Konstanty
 • mgr Krystian Szymon Kowalczyk
 • mgr Zbigniew Kubacki