Komitet Naukowy Konferencji: Komitet Naukowy Konferencji:

  • Prof. Dr hab. Bogusław Nierenberg (Przewodniczący)

  • Prof. Dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

  • Dr hab. Jan Kreft

Komitet Organizacyjny Konferencji: Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • Dr hab. Rafał Maciąg (Przewodniczący)

  • Dr Magdalena Różycka

  • Mgr Karolina Kaczmarczyk

  • Mgr Agnieszka Unzetig